ประมวลภาพปรากฏการณ์สุริยุปราคา 21 มิ.ย. 63

บทความน่าสนใจ

สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม น่าตื่นเต้น และสร้างความประทับใจแก่คนที่ได้ชม ผู้คนต่างนำ “แว่นสุริยะ” ส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วนซึ่งเป็นรูปจันทร์เสี้ยวเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

สุริยุปราคา หรือ สุริยคราส เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ ในแต่ละปีสามารถเกิดสุริยุปราคาบนโลกได้อย่างน้อย 2 ครั้ง สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง ในจำนวนนี้อาจไม่มีสุริยุปราคาเต็มดวงเลยแม้แต่ครั้งเดียว

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า สุริยุปราคาบางส่วนครั้งนี้จะเกิดขึ้นจากดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 -16.10 น. ในเวลาไทย สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์แหว่งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละสถานที่ โดยภาคเหนือ ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 63% ส่วนภาคใต้ ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังน้อยที่สุดที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณ 16% ในขณะที่กรุงเทพฯ ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณ 40%


สุริยุปราคาเป็นรูปจันทร์เสี้ยว


ใช้แว่นสุริยะส่องดูปรากฏการณ์สุริยุปราคา

ปรากฏการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆ และยังมีความพิเศษเพราะเกิดขึ้นในวันครีษมายันอีกด้วยจึงได้รับความสนใจจากผู้คนมากมาย