“เยียวยาเกษตรกร”เช็กที่นี่ 7.2 ล้านคน รับเงินงวด 3 วันไหน

บทความน่าสนใจ

ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยารอบที่ 3 (งวดสุดท้าย) ในโครงการ “เยียวยาเกษตรกร” ว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่ โดยเกษตรกรทุกคนสามารถตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

มาตรการ“เยียวยาเกษตรกร” โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินมาถึงโค้งสุดท้ายของการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร หลังจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.) โอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิ์ในงวดที่ 1 และ งวดที่ 2 ไปแล้วกว่า 7.2 ล้านราย วงเงินรวม 7.16 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการโอนเงินให้กับกลุ่มที่ตกหล่นเพิ่มเติมต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้

ข้อมูลล่าสุดของธ.ก.ส. ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563 มีเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ดังนี้

กลุ่มแรกเกษตรกรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี 47,519 ราย ตรวจสอบความคืบหน้าการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

กลุ่มที่สอง เกษตรกรที่ธ.ก.ส.ส่งคืนข้อมูลให้กระทรวงเกษตรกร ตรวจสอบสถานะเพิ่มเติ่ม 132,905 ราย(ไม่รวมข้าราชการอีก 91,426 ราย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.moac.go.th/

กลุ่มที่สาม เกษตรกรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้ เนื่องจากไม่พบบัญชีหรือยังไม่ได้แจ้งบัญชีมาที่ธ.ก.ส. 139,668 ราย เกษตรกรกลุ่มนี้สามารถแจ้งเลขที่บัญชีได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com

ในการรับเงินเยียวยารอบสุดท้าย (รอบที่ 3) ทาง ธ.ก.ส.จะทยอยโอนเงินทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งเกษตรกรสามาถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com